Disclaimer

Deze website is gemaakt, zodat op een eenvoudige manier toegang verkregen kan worden tot informatie over de ziekte van Lesch-Nyhan. Deze informatie kan gebruikt worden door patiënten, familieleden en professionals uit de gezondheidszorg.

De informatie op deze website moet echter niet gebruikt worden als medisch advies. Voor medisch advies dient u contact op te nemen met uw arts.

De auteurs hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is en up-to-date, maar ze geven geen garantie dat de informatie juist is. De auteurs kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, kopiëren, opslaan en verspreiden van informatie is toestemming van de auteurs nodig.